TOP 100 MU NƯỚC NGOÀI EXP 99999 HAY NHẤT HIỆN NAY

Với cốt truyện hay và lối chơi hấp dẫn thì Game MU Online không chỉ phát triển riêng ở Việt Nam mà còn phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, như Philipines, Hàn Quốc, các nước Châu Âu, và châu Mỹ la tinh. Cũng không ít game thủ MU Việt Nam muốn tìm những trải nghiệm mới, thử thách mới lạ ở các server MU nước ngoài, thật thú vị khi lướt 1 vòng qua bảng xếp hạng các server MU trên thế giới đều thấy tên tuổi của các game thủ Việt. 

Chơi MU nước ngoài thì bạn sẽ sớm được trải nghiệm các phiên bản cập nhật mới nhất (hiện tại là MU SESASON 17) vì họ cập nhật phiên bản mới rất nhanh. Bạn có thể lựa chọn các server cày cuốc với exp chậm hoặc giải trí với các server mu nước ngoài exp 99999 free đồ đạc dễ kiếm. 

Tuy nhiên nhiều game thủ Việt khi chơi MU nước ngoài sẽ gặp phải rào cản về mặt ngôn ngữ và cách thức donate để nhận wcoin vì bạn cần có thẻ thanh toán quốc tế. Nhưng hiện tại cộng đồng người Việt chơi MU nước ngoài cũng rất đông đảo nên bạn cũng không cần quá lo lắng về việc đó vì sẽ được mọi người hỗ trợ.
TOP 100 MU Nước ngoài mới ra hay nhất sẽ thường xuyên được cập nhật tại MUMOIRA.VIP 

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH MU NƯỚC NGOÀI HAY VÀ ĐÔNG NGƯỜI CHƠI HIỆN NAY!

Eternal Legend MU Online Season 6 episode 8 Progressive exp 99999x

Eternal Legend MU Online Season 6 episode 8 Progressive exp 99999x

Season 6 Exp:99999x Drop 75%
Boss drop & Rewards : Random 3opt Tier 3 parts / Ex700 parts + 100 WCP + 15 GP Mini boss drop & Rewards : Random 3opt Accessories + 50…
 • Test: 1/11/2023 (22h)
 • Open: 1/11/2023 (21h)
Revitalized MU Season 2 DECEMBER WCOINS SALE

Revitalized MU Season 2 DECEMBER WCOINS SALE

Season 2 Exp:10x Drop 10%
Purchase: PHP 499 BELOW - Rate will be 1 PHP = 1.5 Wcoins PHP 500 ABOVE - Rat will be 1 PHP = 2 Wcoins
 • Test: 10/12/2023 (10h)
 • Open: 13/12/2023 (10h)
paragon mu Grand Opening New server Season 18

paragon mu Grand Opening New server Season 18

Season 18 Exp:500x Drop 20%
All characters are automatically Transfered to a new Realm where they can continue their play.
 • Test: 4/11/2023 (22h)
 • Open: 4/11/2023 (22h)
Hyper-mu season 6 part 18 no donate items server

Hyper-mu season 6 part 18 no donate items server

Season 6 Exp:0x Drop 30%
Hyper-Mu Season 6 Part 18 Version: Season 6 Episode 3 Part 18, Experience Rating: x1000 ML, Experience Rating: 10%, Drop Rate: 30%, Max Level: 400 Max Level, ML: 400 Max…
 • Test: 2/2/2024 (20h)
 • Open: 2/2/2024 (20h)
Azeroth MU Season 6 Episode 8 Progressive

Azeroth MU Season 6 Episode 8 Progressive

Season 6 Exp:99999x Drop 70%
Singapore Hosting Server Max Stats : 32767 Exp Rate : x9999 Master Exp : x5000 Level : 400
 • Test: 18/10/2023 (22h)
 • Open: 18/10/2023 (22h)
League MU Exclusive and Latest Season 18 Part 2-2

League MU Exclusive and Latest Season 18 Part 2-2

Season 18 Exp:1000x Drop 70%
League Mu Online is Officially Opened. The server is based on mid-experience rate, hunting crafting and levelling with the latest Season 18 Part 2-2 features. There are a lot of…
 • Test: 18/10/2023 (20h)
 • Open: 18/10/2023 (20h)
ASY MU SEASON6 EP 18 GRAND OPENING NEW SERVER

ASY MU SEASON6 EP 18 GRAND OPENING NEW SERVER

Season 6 Exp:300x Drop 30%
▪MAX IP: 3 ▪Max Stats: 32767 ▪Bonus Party: Si ▪Borra Stat: NO ▪Reset mismo lugar ▪Premio por Reset / M. Reset ▪MIGRACION DE CLANES
 • Test: 22/10/2023 (22h)
 • Open: 22/10/2023 (22h)
WARS MU Grand Opening New server Season 6 Episode 18

WARS MU Grand Opening New server Season 6 Episode 18

Season 6 Exp:99999x Drop 70%
1000x EXP LEVEL RATE 800x MASTER EXP RATE 400 MAX LEVEL 220 MASTER LEVEL RESET & AUTO RESET = 1WC
 • Test: 11/10/2023 (22h)
 • Open: 11/10/2023 (22h)
Wing MU X99999 - No Reset server Opening

Wing MU X99999 - No Reset server Opening

Season 19 Exp:99999x Drop 50%
Server Opening The server is based on high experience rate, a lot of useful customs that makes game more easy and enjoyable!
 • Test: 13/1/2024 (23h)
 • Open: 13/1/2024 (23h)
PARTYMU GRAND OPENING NEW SERVER SEASON 18 PART 2-2

PARTYMU GRAND OPENING NEW SERVER SEASON 18 PART 2-2

Season 18 Exp:50x Drop 30%
version: season 18 part 2-2 experience regular: 50x ~ 10x experience master, majestic: 250x
 • Test: 31/1/2024 (17h)
 • Open: 1/2/2024 (17h)
ZENITH MU SEASON 18 PART 2-2 99999X PLAY2WIN

ZENITH MU SEASON 18 PART 2-2 99999X PLAY2WIN

Season 18 Exp:99999x Drop 70%
- NEW GUARDIAN: UR AND UR (RARE) - 6TH MASTERY EARRINGS: BINDING - NEW GRADE OF MUUNS: TEMPEST
 • Test: 14/10/2023 (22h)
 • Open: 16/10/2023 (22h)
Legacy MU Grand Opening New server Season 6 Episode 3

Legacy MU Grand Opening New server Season 6 Episode 3

Season 6 Exp:5000x Drop 50%
Our server features custom content, balanced gameplay, and a friendly community. We also have a variety of features and events to keep you entertained, including:
 • Test: 7/10/2023 (19h)
 • Open: 7/10/2023 (19h)
Grand Opening 10th November

Grand Opening 10th November

Season 3 Exp:0x Drop 40%
Server Features: Game Version: Season 3 Experience Rate: x10 Hard ML experience rate: 5% Drop rate: 30% Max Level: 400 Max Level ML: 400 Max stats: 32000 Mu Helper: from…
 • Test: 10/11/2023 (20h)
 • Open: 10/11/2023 (20h)
Grimmer Mu Season 6 server

Grimmer Mu Season 6 server

Season 6 Exp:200x Drop 75%
NORMAL 380 OPT SOCKET ITEM UNLOCK UP TO 2 SOC. EXCELLENT ITEM MAX TO 2 OPT 2ND LEVEL WING MAX. (RANDOM MAX +LUCK+1OPT) IN-GAME CASHOP SUMMONER AND RAGE FIGHTER UNLOCK…
 • Test: 5/10/2023 (8h)
 • Open: 5/10/2023 (8h)
Join the Adventure - MU WORLD EXP 150!

Join the Adventure - MU WORLD EXP 150!

Season 6 Exp:150x Drop 50%
Join the Adventure - MU WORLD EXP 150! ???? ???? Season 6, Episode 3 - Classic ???? Explore now: https://muworld.site ???? Join our Discord: discord.gg/xPaTj6VS2T ???? Key Features: Dynamic EXP…
 • Test: 1/10/2023 (8h)
 • Open: 1/10/2023 (8h)
EVILWARRIOR MU ONLINE S6 EP17

EVILWARRIOR MU ONLINE S6 EP17

Season 6 Exp:99999x Drop 70%
Premium Anti Hack Premium server files Singapore Host EXP x9999
 • Test: 29/9/2023 (8h)
 • Open: 29/9/2023 (8h)
excellentmu Season 6 Episode 3 Part 18 X5000 Grand Opening

excellentmu Season 6 Episode 3 Part 18 X5000 Grand Opening

Season 6 Exp:5000x Drop 80%
New maps up to season 18. New item sets up to season 18. New Wings 2.5 - 3.5 - 4 - 5 - 6 levels. New crafting crafts to create…
 • Test: 5/10/2023 (21h)
 • Open: 5/10/2023 (21h)
Welcome to LightMU Season 18 Part 1-3 EXP 5000x

Welcome to LightMU Season 18 Part 1-3 EXP 5000x

Season 18 Exp:5000x Drop 70%
Stats after Reset: 1000 Points * reset count Zen Required: 1.000.000 * reset count Greset: 150reset Greset reward: 2500W Coins
 • Test: 22/9/2023 (20h)
 • Open: 22/9/2023 (20h)
zigzagmu opening new server season 18 part 2.2 X500

zigzagmu opening new server season 18 part 2.2 X500

Season 18 Exp:500x Drop 40%
Plans to make 2 rait x50 Hard and x500 SEMI-FAN it means that farming things and game currency will be easier with a bunch of bosses.
 • Test: 20/9/2023 (20h)
 • Open: 20/9/2023 (20h)
Mu GenZ Evolution Grand Opening New Server X99999

Mu GenZ Evolution Grand Opening New Server X99999

Season 6 Exp:99999x Drop 80%
is a massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) that features a unique fantasy world filled with magic, adventure, and quests.
 • Test: 19/9/2023 (20h)
 • Open: 19/9/2023 (20h)
NOLIMIT MU GRAND OPENING NEW SERVER Season 4 Epsiode 6 X99999

NOLIMIT MU GRAND OPENING NEW SERVER Season 4 Epsiode 6 X99999

Season 4 Exp:99999x Drop 80%
Server-1 PK_x9999 Server-2 PK_x9999 Server-3 Offattack_NonPK_x2500 Version: Season 4 Epsiode 6 Exp: 99999x Drop: 80%
 • Test: 15/10/2023 (8h)
 • Open: 15/10/2023 (8h)
Anachak MU Online Server Season 18 P2-2

Anachak MU Online Server Season 18 P2-2

Season 18 Exp:50x Drop 50%
Reset to earn Ruud/WC/GP Events & Bosses drop RuudBox/LuckyCoin/MiracleCoin/GoldenCoin More than 100 VIP Monster Cages (Continue to add)
 • Test: 17/9/2023 (15h)
 • Open: 17/9/2023 (15h)
MUKEMON OPENING NEW SERVER X100

MUKEMON OPENING NEW SERVER X100

Season 6 Exp:100x Drop 50%
Start your journey now by registering at MUKEMON.COM and unlock the true potential of your gaming experience. Join us today and embark on an unforgettable adventure!
 • Test: 15/9/2023 (20h)
 • Open: 15/9/2023 (20h)
RISEMU Season 3 Custom OPENING NEW SERVER X5000

RISEMU Season 3 Custom OPENING NEW SERVER X5000

Season 3 Exp:5000x Drop 50%
- Version: Season 3 Custom - EXP: 5000x - Drop rate: High - Maximum Level: 1000 - Maximum Master Level: 1000
 • Test: 15/9/2023 (22h)
 • Open: 15/9/2023 (22h)
EliteMU Online is ready to open new v2.0

EliteMU Online is ready to open new v2.0

Season 2 Exp:30x Drop 50%
EliteMU Online is ready to open new v2.0 (version 2) server - LOW x30, with cool features and improved game-play.
 • Test: 15/9/2023 (20h)
 • Open: 15/9/2023 (20h)
NOVA MU Season 6 New server Non Reset

NOVA MU Season 6 New server Non Reset

Season 6 Exp:50x Drop 25%
Experience x25 (Premium +20%) ML Experience x9 (Premium +20%) (Blood Castle/Devil Square) Maximum Level 5555
 • Test: 15/9/2023 (21h)
 • Open: 15/9/2023 (21h)
defiant-mu NEW AND FRESH SERVER season 6 99999X

defiant-mu NEW AND FRESH SERVER season 6 99999X

Season 6 Exp:99999x Drop 40%
Season 6 Episode 15 Easy Rate Normal Exp : 9999x ML Exp : 9999x 40% Jewel Drops
 • Test: 22/9/2023 (20h)
 • Open: 22/9/2023 (20h)
primordial-mu Grand Opening New Server Season 6.3 premium

primordial-mu Grand Opening New Server Season 6.3 premium

Season 6 Exp:1000x Drop 50%
1st - 5 Primordial box, 50b50s, 500gcash, 5k wcoin 2nd - 30b30s, 250 gcash, 3k wcoin 3rd - 30b30s, 1k wcoin
 • Test: 16/9/2023 (22h)
 • Open: 16/9/2023 (22h)
Mu Phoenix Servers S18 Part 2 Opening New Server

Mu Phoenix Servers S18 Part 2 Opening New Server

Season 18 Exp:2000x Drop 70%
100% estable , con más de 1 año ONLINE Reset : 600 Exp : x2000 Stat : 65000
 • Test: 12/9/2023 (8h)
 • Open: 12/9/2023 (8h)
Dungeon MU Season6 Episode3 Grand Opening New server X100

Dungeon MU Season6 Episode3 Grand Opening New server X100

Season 6 Exp:100x Drop 10%
WCoin farmble Gold dragon mobs 2wc per kill GGD,selupan,medusa, nightmare,balgas,erohim.=10wc per kill Red dragon,white wizard, skeleton,5wc per kill
 • Test: 9/9/2023 (22h)
 • Open: 9/9/2023 (22h)
battlemu Grand Opening New Server Season 6 Ep17 MuEmu/Louis v31 update

battlemu Grand Opening New Server Season 6 Ep17 MuEmu/Louis v31 update

Season 6 Exp:99999x Drop 80%
Reward: 1500 WcoinsC/1500 GoblinP Maximal Grand Reset: 10000 Bonus after making GR: +500 Max HP after each Grand Reset (Maximal Bonus (200GR) = +100 000 HP)
 • Test: 11/9/2023 (8h)
 • Open: 11/9/2023 (8h)
Alpha MuOnline Season 6.17 MAXIMAL Server X99999

Alpha MuOnline Season 6.17 MAXIMAL Server X99999

Season 6 Exp:99999x Drop 80%
Season 6 Episode 16 Max Stats: 32767 Exp: x9999 Drop: 70%
 • Test: 11/9/2023 (8h)
 • Open: 18/2/2024 (20h)
Interkasa MU Season 6 full customized server

Interkasa MU Season 6 full customized server

Season 6 Exp:10x Drop 30%
> New restructured V.I.P. system > New Flags System > New Lucky goblin mix system > New Interkasa Blessed mix system > New Illusion Brothers system > New PvP options…
 • Test: 9/9/2023 (19h)
 • Open: 9/9/2023 (19h)
WRATH MU S19 PART 2 - GRAND OPENING

WRATH MU S19 PART 2 - GRAND OPENING

Season 19 Exp:5000x Drop 50%
Characters Starting Gifts - Small Wings - 2nd Lucky Gear Use /gifts command to get more freebies! - Full PvE/PvP Buffs (3 Days) - Pet Skeleton (3 Days) - Panda…
 • Test: 23/12/2023 (20h)
 • Open: 23/12/2023 (20h)
GensMU Grand Opening New server MU Season 18 X99999

GensMU Grand Opening New server MU Season 18 X99999

Season 18 Exp:99999x Drop 80%
You have the fantastic opportunity to earn free 99999 WC (WarpCoins) during this testing phase. Just go to the user panel on our website and enter the code: "OPEN-BETA-TEST".
 • Test: 4/9/2023 (8h)
 • Open: 4/9/2023 (8h)
VIKINGS MU GRAND OPENING NEW SERVER SEASON 3 EPISOD

VIKINGS MU GRAND OPENING NEW SERVER SEASON 3 EPISOD

Season 3 Exp:5000x Drop 60%
Jewel of Exellent can only be added to Exellent with at least 1 option, that is, you cannot add it to a regular one; A combination of Exellent (4 Options…
 • Test: 8/9/2023 (20h)
 • Open: 8/9/2023 (20h)
MU ONLINE SEASON 6 PART 19 X5000

MU ONLINE SEASON 6 PART 19 X5000

Season 6 Exp:5000x Drop 30%
Dear players! We are glad to welcome you on our server. Our server is set up for the economy of crafting all new items, which will increase the demand for…
 • Test: 15/3/2024 (18h)
 • Open: 15/3/2024 (18h)
Còn 11 ngày
OldsMu S6E3 No Reset | No Cash Shop | No Web Shop | Free2Play & Play2Win

OldsMu S6E3 No Reset | No Cash Shop | No Web Shop | Free2Play & Play2Win

Season 6 Exp:9999x Drop 30%
OldsMU is ready to open EASY server at 12:00 (UTC) 18 November !! We are new server with new ideas behind and will continue to improve daily game-play and make…
 • Test: 18/11/2023 (19h)
 • Open: 18/11/2023 (19h)
Abyssmu Grand Opened Server Season 6 Episode 3 Part 18

Abyssmu Grand Opened Server Season 6 Episode 3 Part 18

Season 6 Exp:5000x Drop 80%
New bosses, events - Evomon Evolves, Demons, Eggs, Arca War, Acheron Guardian, Lord Silvester, Core Magriffy, Ferea Crystal Orb, Crystal Stone, God of Water, Bloody Witch Queen Gray, Abyss King…
 • Test: 27/10/2023 (23h)
 • Open: 27/10/2023 (23h)
WARRIOR MU SEASON 19 PART 1 - GRAND OPENING NEW SERVER

WARRIOR MU SEASON 19 PART 1 - GRAND OPENING NEW SERVER

Season 19 Exp:5000x Drop 50%
The 5000x server is build to be play2win style, therefore there is no webshop and xshop contains only necessary items!
 • Test: 24/2/2024 (20h)
 • Open: 24/2/2024 (20h)
Welcome to MuFlame Season 18 Part 2-2 x5000 server

Welcome to MuFlame Season 18 Part 2-2 x5000 server

Season 18 Exp:5000x Drop 75%
Starter Freebies: Lucky Ticket Set - /startergift Panda Pet & Ring - /buffme Mini Wings Starter Pentagram Box Starter Zen
 • Test: 28/10/2023 (20h)
 • Open: 28/10/2023 (20h)
PLAY PARADOXMU SEASON 6 EPI 18 FULLY CUSTOM!

PLAY PARADOXMU SEASON 6 EPI 18 FULLY CUSTOM!

Season 6 Exp:5000x Drop 50%
ParadoxMU Online Premium Louis Files In-Game Registration Anti DDoS Protected Season 6 Ep 18 (Progressive) Mid Rate Server Exp Rate: 3000x ML Rate: 2500x Max Stats: 32767 Max ML: 440…
 • Test: 4/11/2023 (8h)
 • Open: 10/8/2023 (10h)
Darkness Mu S12 Play2Win

Darkness Mu S12 Play2Win

Season 12 Exp:500x Drop 80%
Season 12 premium files
 • Test: 1/8/2023 (22h)
 • Open: 6/8/2023 (22h)
Shiningmu season 19 part 1-3 Project Opening New server X9999

Shiningmu season 19 part 1-3 Project Opening New server X9999

Shiningmu
Season 19 Exp:9999x Drop 80%
This is a new Mu Online long-term gaming project! Server is build on the latest Season19 Part 2 Server files witg lots of customs to make game longterm!
 • Test: 23/2/2024 (22h)
 • Open: 23/2/2024 (22h)
zurectMU Season 6 Classic X150

zurectMU Season 6 Classic X150

Season 6 Exp:150x Drop 40%
- Starter EVENT: Free 200 WCoins - Like & Share! - Activity FREEBIES: Free WCoins - Use the Gift Codes!
 • Test: 1/8/2023 (12h)
 • Open: 1/8/2023 (13h)
Welcome to Alpha MU Season18 P2-2

Welcome to Alpha MU Season18 P2-2

Season 18 Exp:50x Drop 50%
The only private MU Online No Rebirth Server with original spell formulas and PvP system! Fully play2win gameplay with amazing custom invasions, bosses and a brand new unique drop list.
 • Test: 28/7/2023 (22h)
 • Open: 28/7/2023 (22h)
RebelMU Season 18 Episode 3 Ultra Edition Opening New Server X5000

RebelMU Season 18 Episode 3 Ultra Edition Opening New Server X5000

Season 18 Exp:5000x Drop 80%
RebelMU Season 18 Episode 3 Ultra Edition comes packed with exhilarating features that will keep you on the edge of your seat:
 • Test: 21/7/2023 (22h)
 • Open: 21/7/2023 (22h)
MuSickness S17 x80 20% drop

MuSickness S17 x80 20% drop

Season 17 Exp:80x Drop 20%
Musicness Season 17 x80 20drop
 • Test: 19/6/2023 (14h)
 • Open: 19/6/2023 (8h)
EASY MU SEASON 18 GRAND OPENING NEW SERVER X1000

EASY MU SEASON 18 GRAND OPENING NEW SERVER X1000

Season 18 Exp:99999x Drop 80%
Server will run at HOTEST Season 18 Part 3 - x1000 MAX experience, it will allow players to get easy max stats so they can start enjoying our uniqley high…
 • Test: 15/12/2023 (22h)
 • Open: 15/12/2023 (22h)
DIABLOMU SEASON 18 PART 2 X1000 Opening New serrver

DIABLOMU SEASON 18 PART 2 X1000 Opening New serrver

Season 18 Exp:1000x Drop 70%
Reset reward: 10Wcoins, 10Goblin Points, 1000 RUUUD StarterGift: Small wings + Exc weapon +Starter Penta + Bound Bless Of light 5x
 • Test: 10/7/2023 (22h)
 • Open: 10/7/2023 (22h)
Xem trang tiếp theo:
Danh sách MU Mới ra nổi bật được nhiều người quan tâm
Siêu phẩm MU Phiên Bản 6.3 Classic, Không Custom , không Danh Hiệu, Chống Hack 99%

Siêu phẩm MU Phiên Bản 6.3 Classic, Không Custom , không Danh Hiệu, Chống Hack 99%

Season 6 Reset Exp:1000x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
Không thuê live , không kích nạp , không team mod , tự thân vận động admin không can thiệp vào game BC + DV 300 Quái /1 Ngọc Train…
 • Alpha Test: 5/3/2024 (19h)
 • Open Beta: 6/3/2024 (13h)
Open ngày mai
MU HÀ NỘI Siêu Phẩm 2024 Phiên Bản SS6.9 Webzen - Max Wing 4 - Item 400 Socket - Max 3Opt Exl - Train 5wc/1Quái

MU HÀ NỘI Siêu Phẩm 2024 Phiên Bản SS6.9 Webzen - Max Wing 4 - Item 400 Socket - Max…

Season 6 Reset Exp:1000x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
✅ Train Quái K4 và Barrack nhận 5Wcoin - Drop Item Exl và Ngọc Khi Train Quái Giúp Mọi Anh Em Đều Có Thể Theo Đuối Đam Mê Đấu Trí…
 • Alpha Test: 29/2/2024 (19h)
 • Open Beta: 2/3/2024 (19h)
Mới open beta!
MU Đồ Sơn Season 6.17 Trải Nghiệm Sv Ctum Hoàn Toàn Mới Lạ Sự Kiện Pk Săn Boss 24/24 Free 100%

MU Đồ Sơn Season 6.17 Trải Nghiệm Sv Ctum Hoàn Toàn Mới Lạ Sự Kiện Pk Săn Boss 24/24 Free…

Season 6 Reset Exp:99999x Drop 65% MU Việt Nam MU pc
???? Khởi tạo Nhân Vật được: 0 rs và 65point chỉ việc đi săn boss up đồ ????Đồ 380 + Wing 3 Sói Hoàng Kim Full +15 bán tại shop…
 • Alpha Test: 28/2/2024 (17h)
 • Open Beta: 1/3/2024 (13h)
MU Tân Tinh ra mắt máy chủ Kim Ngưu

MU Tân Tinh ra mắt máy chủ Kim Ngưu

Season 6 Reset Exp:200x Drop 40% MU Việt Nam MU pc
Không mốc nạp, Không tu chân, Không danh hiệu
 • Alpha Test: 27/2/2024 (19h)
 • Open Beta: 28/2/2024 (19h)
MUVNX Khai Mở Máy Chủ Mới Mu Đông Người - Ổn Định - Lâu Dài fix 100% bug và hack

MUVNX Khai Mở Máy Chủ Mới Mu Đông Người - Ổn Định - Lâu Dài fix 100% bug và hack

Season 6 Reset Exp:200x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
Mu Đông Người - Ổn Định - Lâu Dài Hơn 10 Năm Phát Triển Và Tồn Tại Cộng Đồng Đông Đảo Hơn 10.000 Thành Viên BQT Hỗ trợ nhiệt tình…
 • Alpha Test: 26/2/2024 (12h)
 • Open Beta: 28/2/2024 (12h)
300 PHẦN QUÀ MIỄN PHÍ CHO ANH EM GAME THỦ ĐẾN VỚI MUVIETNAM GAME ONLINE CHƠI TRÊN PC

300 PHẦN QUÀ MIỄN PHÍ CHO ANH EM GAME THỦ ĐẾN VỚI MUVIETNAM GAME ONLINE CHƠI TRÊN PC

Season 1 Reset Exp:1000x Drop 30% MU Việt Nam MU pc
BQT TỔ CHỨC TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐI TÌM KHO BÁU VỚI - CUP THƯỞNG LÊN TỚI 15.000.000 VND
 • Alpha Test: 20/2/2024 (13h)
 • Open Beta: 26/2/2024 (13h)
⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Máy Chủ HUYỀN THOẠI Alphatest: 22/02 Open: 25/02 Auto Reset, Keep Point, Offattack, Đổi Item Nhận WcoinC

⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Máy Chủ HUYỀN THOẠI Alphatest: 22/02 Open: 25/02 Auto Reset, Keep Point, Offattack, Đổi…

Season 6 Reset Exp:170x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK - ĐỔI ITEM NHẬN WCOINC
 • Alpha Test: 22/2/2024 (08h)
 • Open Beta: 25/2/2024 (13h)
MU Bất Tử ra mắt máy chủ mới Hoài Niệm Ss1.0 classic

MU Bất Tử ra mắt máy chủ mới Hoài Niệm Ss1.0 classic

Season 1 Reset Exp:20x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
Đưa anh em trở lại tuổi thơ với con thuyền huyền thoại Đua top Alpha Test nhận thưởng ATM Đua Top Open Beta nhận thưởng ATM Thu mua lại Wcoins…
 • Alpha Test: 23/2/2024 (13h)
 • Open Beta: 25/2/2024 (13h)
Shiningmu season 19 part 1-3 Project Opening New server X9999

Shiningmu season 19 part 1-3 Project Opening New server X9999

Season 19 Reset Exp:9999x Drop 80% MU Nước ngoài MU pc
This is a new Mu Online long-term gaming project! Server is build on the latest Season19 Part 2 Server files witg lots of customs to make game longterm!
 • Alpha Test: 23/2/2024 (22h)
 • Open Beta: 23/2/2024 (22h)
GAMEMUVIET.NET Khai Mở Máy Chủ Mới Đế Vương cực HOT - Test: 12:40 15/02 - Open: 12:40 17/02/2024

GAMEMUVIET.NET Khai Mở Máy Chủ Mới Đế Vương cực HOT - Test: 12:40 15/02 - Open: 12:40 17/02/2024

Season 6 Reset Exp:200x Drop 20% MU Việt Nam MU pc
Mu Đông Người - Ổn Định - Lâu Dài Hơn 10 Năm Phát Triển Và Tồn Tại Cộng Đồng Đông Đảo Hơn 10.000 Thành Viên BQT Hỗ trợ nhiệt tình…
 • Alpha Test: 15/2/2024 (12h)
 • Open Beta: 17/2/2024 (12h)
MU XANH CHÍN RA MẮT SIÊU MÁY CHỦ SS6.15 Custom - Free 99.99%

MU XANH CHÍN RA MẮT SIÊU MÁY CHỦ SS6.15 Custom - Free 99.99%

Season 6 Reset Exp:9999x Drop 35% MU Việt Nam MU pc
ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG ATM CỰC KHỦNG Không Live Team - Không Top Nạp - Ép Đồ Bằng Nhân Phẩm Đua Top Alpha Test nhận quà ATM Đua Top Open…
 • Alpha Test: 18/1/2024 (13h)
 • Open Beta: 20/1/2024 (13h)
MU SEASON 2.0 ĐUA TOP NHẬN 40 TRlỆU VNĐ EXP 999X - DROP 99% - CÀY LÀ CÓ

MU SEASON 2.0 ĐUA TOP NHẬN 40 TRlỆU VNĐ EXP 999X - DROP 99% - CÀY LÀ CÓ

Season 2 Reset Exp:99999x Drop 90% MU Việt Nam MU pc
★ Đồ hoàn hảo rơi đầy ở tất cả map - tha hồ cày ★ Có NPC thu mua Item Exl ra Wcoin, có map train Wcoin ★ Ngọc có…
 • Alpha Test: 7/12/2023 (13h)
 • Open Beta: 9/12/2023 (13h)
chat facebook