Hướng dẫn cộng điểm Gun Crusher và tăng bảng Master Gun Mu Online

Giới thiệu về nhân vật Gun Crusher MU Online

Gun Crusher MU Online là tay súng thiện xạ mang đến làn gió mới cho lục địa MU. Nhìn dáng vẻ bền ngoài ai chũng nghĩ GUN là anh chàng thiên về nhanh nhẹn giống Elf hoặc hoặc sức mạnh giống DK, DL...Nhưng không.! Gun Crusher lại thuần về dòng phép thuật giống DW Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Build Gun Crusher phù hợp nhất.!
 

Gun Crusher MU Online
Gun Crusher MU Online

Hướng dẫn cộng điểm Gun Crusher

Cộng điểm Gun Crusher đối với MU reset:

 • Sức mạnh (str): Cộng point đủ mặc đồ
 • Nhanh nhẹn (agi): Cộng point đủ max speed 
 • Năng lượng (ene): cộng càng nhiều càng tốt
 • Máu(vit): Nếu train thì chỉ cộng đủ không bị quái và Boss đánh chết, nếu PK thì tùy từng đối thủ thì ta sẽ phân phối lượng point vào vit cho phù hợp

Cộng điểm Gun Crusher đối với MU non reset:

Cộng điểm Gun train săn boss PVM:
 • Sức mạnh (str): Cộng point đủ mặc đồ
 • Nhanh nhẹn (agi): Cộng point đủ max speed và phong thủ trước boss 
 • Năng lượng (ene): cộng hết số point còn lại
 • Máu(vit): không cộng
Cộng điểm Gun PK PVP:
Sức mạnh (str): Cộng point đủ mặc đồ
 • Nhanh nhẹn (agi): Cộng tất cả số point còn lại
 • Năng lượng (ene): cộng point đủ mặc đồ và học skill
 • Máu(vit): không cộng

Hướng dẫn cộng bảng master cho Gun Crusher

Hướng dẫn tăng bảng master 3 Gun
Hướng dẫn cộng bảng master 3 Gun Crusher Mu Online
Hướng dẫn cộng bảng master 3 Gun Crusher Mu Online

Hướng dẫn tăng bảng master 4 Gun
Hướng dẫn cộng bảng master 4 Gun Crusher MU Online
Hướng dẫn cộng bảng master 4 Gun Crusher MU Online

Trên đây là bài hướng dẫn cộng điểm Gun Crusher. Đánh giá đây là nhân vật có dame phép thuật rất to, có skill đánh gần và đánh rộng, đi train hay săn Boss thì rất tuyệt vời, Tuy nhiên để PK thì Gun sẽ hơi yếu nếu không có đồ VIP. Nhìn chung Gun là nhân vật cũng rất đáng để có trong team của bạn. 

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook