MUTRUYENKY.VN
GAMETHUVIET.ORG
MUTINHYEU.NET
HALONG-MU.COM
MU-DANANG.COM
MUHANOIXUA.ORG

NEW SERVER MU SEASON 15 X1000 NO WEBSHOP MAX POINT 32K

Lãnh thổ: MU Nước ngoài
Phiên bản MU: Season 15
Điểm kinh nghiệm: Exp Cao
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 40 %
Alpha test: 22:00 - 01/03/2020
Open beta: 22:00 - 01/03/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

Season 15 - Experience: x1000 32k max stats; NO WEBSHOP / RESET IN GAME / LOTTERY / WHEEL OF FORTUNE 1-25 Reset reward = 3 wcoins, vip 6 wcoins / 26-50 Reset reward = 6 wcoins, vip 9 wcoins

X1000 NO WEBSHOP 32k MAX

GRAND OPENING 28th of FEBRUARY

Season 15 - Experience: x1000 32k max stats;

NO WEBSHOP / RESET IN GAME / LOTTERY / WHEEL OF FORTUNE

1-25 Reset reward = 3 wcoins, vip 6 wcoins / 26-50 Reset reward = 6 wcoins, vip 9 wcoins

Also reset can be done in game without reward by command /reset

Grand reset in Web Control Panel (required 50 resets) - Grand Reset reward 300 WCoins

Ruud drop from Pouch of Blessing - by hunting in Icarus ;

Maximal level - 1200;

All clases from 1st level;

VIP ACCOUNT extras:

REWARDS, Exp, Drop, Exe drop, Mixrates - Increased.

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!