MUSS2.VN
GAMETHUVIET.NET
MUHANOI.VIP
MUHANOICO. NET
MUANHEMSS6.VN
STARREDMU.COM

Mu-Traidat.com - Ra Mắt Máy Chủ : Bạch Long Alpha test: 12:00 - 08/09/2020 Open beta: 13

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 6.9
Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 20 %
Alpha test: 12:00 - 08/09/2020
Open beta: 13:00 - 10/09/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

Mu-Traidat.com Ra Mắt Máy Chủ : Bạch Long Alpha test: 12:00 - 08/09/2020 Open beta: 13:00 - 10/09/2020 Chia Sẻ Nhận Code 100k Wcionc Khi Open Open Tặng 1 Reset 20k Pont

 Mu-Traidat.com 
Ra Mắt Máy Chủ : Bạch Long
Alpha test: 12:00 - 08/09/2020
Open beta: 13:00 - 10/09/2020
Chia Sẻ Nhận Code 100k Wcionc Khi Open
Open Tặng 1 Reset 20k Pont
Ai Cày Reset Là có
Link WEB : http://mu-Traidat.com/
Đăng Ký : http://mu-Traidat.com/mc/
Tải Game :
https://drive.google.com/file/d/1EeozUqsTVZMaL2mLs_USuy-y9cAofied/view
Link Page :https://www.facebook.com/mutraidat666
Exp : 1000x
Drog : 20 %
Keep point, có auto reset. 1 level 1 pont
 Reset auto in game không cần ra web.
Không Giới Hạn Reset - Có Map Non Pk
 Hỗ trợ tân thủ Map train dùng để cày reset
Chế Độ /offattack Tự Đánh Khi Tắt Máy - Dành Cho Mọi Ngượi Bận Công Việc
 Phiên bản Mu SS6 được Custom Mix
Reset Được Wcionc - Săn Bos Nhận GP Kèm WC
Hệ Thống NPC Thu Mua Đồ Exc Tại Lorencia
 Nhận quà theo mốc Relife. 500 Lần Relife
(Mọi Người Lưu ý) -( Càng Relife Thì Reset Càng Chậm Lại )
//Relife Lần 1 Về 0 Reset 20k point
== Nhận Quà 1 Sét đồ 400 Full Thần +10 kèm 50k Wcionc
//Relife Lần 2 Về 0 Reset 30k point
== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 2 Full Thần +11 Và Wing 3.5 Full +13 kèm 200k Wcionc
//Relife Lần 3 Về 0 Reset 40k point
== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 3 Full Thần +13 Và Wing 4 Full +15 kèm 300k Wcionc
//Relife Lần 4 Về 0 Reset 50k point
== Nhận Quà 1 Sét đồ Custom Full Thần +15 Và Wing Custom Full +15 kèm 500k Wcionc
 Lệnh Trong Game 
Đồ hỗ trợ : /tanthu
Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack
Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
Xin Zen : /zen 9999999999
Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
Tự Động Reset : /reset auto
Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
Làm Nhân Vật 3 : /nv3
Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook