MUSS2.VN
MUVIETNAM.TOP
MUHANOI.VIP
MUHANOICO. NET
MUHUYNHDE.VN
MUCOXUA.NET
DIAMONDMU.COM
MU-THIENSU.VN
MUEMPIRE.VN

Mu-Thien Ha Season6.9

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 6.9
Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 10 %
Alpha test: 13:00 - 03/08/2020
Open beta: 13:00 - 06/08/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

Sv cay cuong free rat nhieu su kien hap dan

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️Thông Báo Open Mu-thienha.net

Alpha Test: 13:00 03/08/2020

Open Beta: 13:00 06/08/2020

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️Máy Chủ Mới: Thiên Hà☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

☀️☀️☀️☀️Thông Tin Máy Chủ: Thiên Hà

☀️☀️☀️☀️Exp: 300x Drop : 10x ExpMaster : 100x

️☀️☀️☀️☀️Atnihack: UGK 

️☀️☀️☀️☀️Max Master: 800 point

️☀️☀️☀️☀️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật

️☀️☀️☀️☀️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1

️☀️☀️☀️☀️Reset Nhận 300 wcoin 1 lần reset

️☀️☀️☀️☀️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu

️☀️☀️☀️☀️Bar Lorencia Bán Wing Mini Hỗ trợ ae

☀️☀️☀️☀️Sk Thỏ Ngọc  : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos

☀️☀️☀️☀️Sk Mùa Hè    : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos

☀️☀️☀️☀️Blood VIP : kill 200 Quái Nhận Ngọc bất kỳ

☀️☀️☀️☀️Devil VIP : kill 200 Quái Nhận Ngọc Bất kỳ

☀️☀️☀️☀️Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss 

☀️☀️☀️☀️SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss 

☀️☀️☀️☀️SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết  kundun nhận 7k GC

☀️☀️☀️☀️SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết  medusa nhận 7kgc

☀️☀️☀️☀️SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc

☀️☀️☀️☀️Đua Top Alpha Test : 13h ngày 03/08/2020 - 24h00 ngày 05/08/2020

Top 1 : 100k Wcoin 

Top 2 : 80k Wcoin

Top 3: 50k Wcoin

☀️☀️☀️☀️SK Đua Top Open: 13h 03/08/2020 đến 24h 03/08/2020

Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c

Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c

Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c

☀️☀️☀️Trang Chủ : http://mu-thienha.net/

☀️☀️☀️Fanpage:https://www.facebook.com/Mu-thienhanet-114859456942090/

☀️☀️☀️Link Tải Game:https://drive.google.com/file/d/1xUGwklD9vwj0QoMDMyz7jlIRNXSKB7Gg/view☀️usp=sharing

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook