MUSS6.VN
GAMETHUVIET.NET
MUVIET.VIP
HANOIMU.NET
MUCOXUA.NET
MUONLINEPLAY.COM
mu-chaos.com
MUFPTSS2.VN

mu-tarkan.com (Custom Season 15)

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 15
Điểm kinh nghiệm: Exp Thấp
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 30 %
Alpha test: 13:00 - 18/07/2020
Open beta: 13:00 - 20/07/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

Mu Custom Season 15 Mu Custom Season 15

Tên máy chủ (Server)
Chiến Thần
Phiên bản
Season 2
Alpha Test
18/7/20
Open Beta
20/7/20
Được Tài Trợ:

 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/

 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới
mu-tarkan.com
 ???????????? : 2000
Drop : 20%
#Aiti Chống Hack#
Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
 Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
 NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
 Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
 Quay Wing S3 Wing 4
 Hệ Thống PT tự Động
 Cộng Hưởng Max Full Op
f10 Bật Tính Năng Trong Game
 Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
 Lệnh Trong Game 
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook