MUMOIRA PC
MUMOIRA PC
MUMOIRA PC MUBIZ.VN
MUMOIRA PC MUMIENNAM.NET
MUMOIRA PC DARTMU.COM
MUMOIRA MUHANOI-SS6.COM
Mu Mới Ra PC SS2VIETNAM.VN
Mu mới ra pc SS6HANOI.COM
Mu mới ra MUDAITHANG.COM
MUMOIRA PC MUPK.INFO
MUMOIRA PC MUHN-SS6.COM
Mu mới ra Mu-ChienBinh.Net

mu tar kan 5 Nhân Vật class Dk Dw Mg Elf Dl

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 6.0
Điểm kinh nghiệm: Exp Cao
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 60 %
Alpha test: 13:00 - 18/8/2021
Open beta: 13:00 - 20/8/2021
Tải Game Đăng ký tài khoản

1500 Set Đồ Mới Nhiều sự Kiện Mới Đầu Tiên ở Viêt Nam

💢💢Được Tài Trợ:‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼

💢💢 tải games : http://mu-tarkan.com/taigame/

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới Nhiều sự Kiện Mới Đầu Tiên ở Viêt Nam

mu-tarkan.com

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999

🔸Drop : 60%

✔️ Sự Kiên Trong Games :

-Sự Kiên Siêu Bosss Tại Map Stadium (39,65)-(90,55) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Xâm Lược Bộ Xương Vua Tại Map LostTower 3 (99,171) Nhận WCoinC

-Sự Kiên Bos Vàng Lorencia Nhận WCoinC 

-Sự Kiên Phù Thủy Trắng Map Davias Tọa Độ (225,196) (44,202) (64,26) 

-Sự Kiên Nhện Rời Hang  Rakion (183,201) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Thỏ Ngọc Và Rồng 2 Đầu Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint + WCoinC

-Sự Kiên Mùa Hè Và Selupan Lorencia (144,127) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Xâm Lược Statan Và Hỏa Kỳ Lân Kanturu2 Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Medusa Refuge (97,187) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Rồng Quỷ Kantru 3 (73,163) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Rồng 2 Đầu Icarus (19,33) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Hỏa Kỳ Lân Barracks (40,100) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Kundun Ghé Thăm LostTower 0 (209,88) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên nhện Rakion (179,24) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Ông Già Noel Rakion (179,24) Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Sự Kiện Kundun Tấn Công ChaosCastle BC 8  Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Kundun Tấn Công DevilSquare DV 7 Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Siêu Boss Balgass Tấn Công Pháo Đài Sói Crywolf (165,31)  Nhận GoblinPoint và vé đi sự kiện Vé CN BaRuKa

-Sự Kiên Xâm Lược Boss Rồng 2 Đầu và Hỏa Kỳ Lân Map TarKan2 (77,153)  Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Ác Quỷ Rồng Bay  và Rồng Quỷ  Map Kanturu 2 (154,55)     Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Binh Đoàn Âm Binh Hộ Tống Ông Nội KunDun Gold  Sân Lorencia (143,127)     Nhận GoblinPoint 

-Sự Kiên Binh Đoàn Âm Binh Hộ Tống Ông Nội KunDun Gold  Sân Lorencia (143,127)     Nhận GoblinPoint 

-Sự kiện Imperial Guardian (Baruka Event)  map  Lorencia  NPC Jerinter   Nhận GoblinPoint 

-Sự kiện Sự kiện Double Goer  map Lorencia  NPC Rugadu   Nhận GoblinPoint 

-SỰ KIỆN THÁP TINH LUYỆN (KANTURU) Tiêu diệt boss “Bàn Tay của Maya +Tiêu diệt Boss “Nightmare”  Nhận GoblinPoint 

 

✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3, Barracks

✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia  9h

✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️ Quay Wing S3 Wing 4

✔️ Hệ Thống PT tự Động

✔️ Cộng Hưởng Item Tại LorenCia 9h

 

F6:Camera-F5 Thuê Đồ-F12 hạ của sỗ Mu- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

#Xin Zen : /zen 9999999999

#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

#Tự Động Reset : /reset auto

#Chát thế Giới : /post

#Làm Nhiệm vụ 3 : /nv3

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook