MUSS6.VN
GAMETHUVIET.NET
MUANHEM.VN
HANOIMU.NET
MUCOXUA.NET
MUONLINEPLAY.COM
MUFPTSS2.VN
MUVIET24H.NET
MU-HANOI.ORG

Mu EuroMu free 100%, Là server cầy cuốc- ae cân nhắc trước khi tải

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 6.9
Điểm kinh nghiệm: Exp Thấp
Hình thức chơi: No Reset
Drop đồ: 20 %
Alpha test: 13:00 - 22/07/2020
Open beta: 13:00 - 26/07/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

Nguyên liệu ép set Ruud bán tại Shop, ae chỉ việc cầy ngọc và nâng set Ruud.Hệ thống thú cưỡi xịn xò

EuroMu- Mu Non-reset, FREE 100%

✅Cân nhắc trước khi tải game,bản game cầy cuốc đòi hỏi sự kiên trì.

✅OPEN : 13h 26/07/2020 (UTC +7)

✅Thông tin Server :

- Exp : 15x

- Master : 7x

- Drop : 20%

- Max lv 400

Hệ thống đồ custom đầy đủ các set ss10 đến ss15,

Chế tạo set đồ Ruud 1-5

Hệ thống thú cưỡi : ngựa GhostHore,....

Event nhiều vô số

Công thành hàng tháng

----------------------------------

♥Giới hạn : 5 tài khoản/1ip

♥Không top phú hộ

♥Không nạp tích luỹ

-----------------------------------

❇Trang chủ http://euromu.net

❇️ Tải game : https://bit.ly/39dSBq2

❇Group thảo luận https://www.facebook.com/groups/756649181777211/

------------------------------------

Like+Share bài viết nhận ngay vip 3 ngày khi open.

Chiến thôi nào anh em

-------------------------------------------

EuroMu- Mu Non-reset, FREE 100%

 ✅ Consider before downloading the game, the game plow hoe requires perseverance.

 ✅ OPEN: 13h 26/07/2020 (UTC +7)

 ✅ Server Information:

 - Exp: 15x

 - Master: 7x

 - Drop: 20%

 - Max level 400

 Full custom map system with ss10 to ss15,

 Manufacturing Ruud 1-5 set items

 Equestrian system: Ghost Ghost horse, ....

 Countless events

 Successful monthly

 ----------------------------------

 ♥ Limit: 5 accounts / 1ip

 ♥ Not top rich households

 ♥ Do not charge accumulation

 -----------------------------------

 ❇ Home page http://euromu.net

 ❇️ Download game: https://bit.ly/39dSBq2

 ❇ Group discussion https://www.facebook.com/groups/756649181777211/

 ------------------------------------

 Like + Share posts get vip immediately 3 days when open.

 Come on, bro

 -------------------------------------------

EuroMu- Mu Sin reinicio, GRATIS 100%

 ✅ Compruebe antes de descargar el juego, la civeta del juego requiere paciencia.

 ✅ ABIERTO: 13h 26/07/2020 ( UTC+7)

 ✅ Información del servidor:

 - Exp: 15x

 - Maestro: 7x

 - Caída: 20%

 - Nivel máximo 400

 Sistema completo de mapas personalizados con ss10 a ss15,

 Fabricación de artículos del conjunto Ruud 1-5

 Sistema ecuestre: Ghost Ghost horse, ....

 Innumerables eventos

 Exitoso mensual

 ----------------------------------

 ♥ Límite: 5 cuentas / 1ip

 ♥ No son los hogares más ricos

 ♥ no cargue la acumulación

 -----------------------------------

 ❇ Inicio http://euromu.net

 ❇️ Descargar el juego : https://bit.ly/39dSBq2

 ❇ Discusión grupal https://www.facebook.com/groups/756649181777211/

 ------------------------------------

 Las publicaciones Me gusta + Compartir obtienen vip inmediatamente 3 días cuando están abiertas.

 Vamos hermano

 -------------------------------------------

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook