MUSS6.VN
MUHANOIXUA.ORG
MUKUNDUN.VN
ESCAPEMU.COM
MUHANOICO.NET
primemu.online

MU-EARTH.COM- Alpha Test: 30/7/2020 (9h)-Open Beta: 1/8/2020 (13h)- Chia Sẻ Nhận 100k WCionc Code

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 6.9
Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 20 %
Alpha test: 9:00 - 30/07/2020
Open beta: 13:00 - 01/08/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

MU-EARTH.COM Alpha Test: 30/7/2020 (9h) Open Beta: 1/8/2020 (13h) Chia Sẻ Nhận 100k WCionc Code

MU-EARTH.COM
Alpha Test: 30/7/2020 (9h)
Open Beta: 1/8/2020 (13h)
Chia Sẻ Nhận 100k WCionc Code

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!