MUMOIRA PC
mu moi ra SS6
MU Mới ra
MU HÀ NỘI
MU MIỀN NAM
Play MU

Diamond Mu | Season 14 unique | NoReset X10 | No Webshop | New Jewels | New Exc Options | Opening! 13 AUGUST! 13/08/2020

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 14
Điểm kinh nghiệm: Exp Thấp
Hình thức chơi: No Reset
Drop đồ: 30 %
Alpha test: 18:00 - 11/08/2020
Open beta: 18:00 - 13/08/2020
Tải Game Đăng ký tài khoản

✅ Unique and Professionally configured, Balanced and Adjusted all game contents! New Monster Invasions New Excellent Options New Additional Jewels Unique in-game events Unique Quest System (EXCLUSIVE) Unique Jewel Bank

DiamondMu GRAND OPENING a brand new exciting - NoReset x10 Server on AUGUST 13!

✅ Unique and Professionally configured,
Balanced and Adjusted all game contents!

 New Monster Invasions
 New Excellent Options
 New Additional Jewels
 Unique in-game events
 Unique Quest System (EXCLUSIVE)
 Unique Jewel Bank

✔️ Version: Season 14
✔️ Experience Regular / Master: 10x / 20x
✔️ Max Level Regular / Master: 400 / 650
✔️ Web Market: Buy, Sell, Trade Items
✔️ In Game: Antihack, Offstore, Offlevel
✔️ Low Performance Mode: Button F9
✔️ Max Connections per 1 Computer: 3
✔️ Non PvP Maps: Aida 1 - 2, Karutan 1 - 2
✔️ Exp Increased in all levels of BC, DS: +20%
✔️ Chance for Ancient item drop in BC (3-7)
✔️ Chance for Condor Flame drop in DS (3-7)
✔️ Minimap (TAB) to see Spot Locations
✔️ Monsters and Boss Power Original + Adjusted
✔️ PvP / PvM Original + Balanced

 Much more to discover by yourself

Website: www.DiamondMu.com
FREE 300 Credits for everyone! For more information visit our website!

You must try our brilliant unique professionally configured server and you will never want to play other servers. Make sure you check our many easy to read guides of game-play so you will always know the best tips and tricks.

Welcome: www.DiamondMu.com

DiamondMu  - Máy chủ NoReset x10 vào ngày 13 tháng 8!

✅ Được cấu hình chuyên nghiệp và độc đáo,
Cân bằng và điều chỉnh tất cả các nội dung trò chơi!

Các cuộc xâm lược của quái vật mới
Tùy chọn xuất sắc mới
Đồ trang sức bổ sung mới
Sự kiện trong trò chơi độc đáo
Hệ thống nhiệm vụ duy nhất (ĐỘC QUYỀN)
Ngân hàng ngọc độc đáo

✔️ Phiên bản: Season 14
✔️ Kinh nghiệm Thường / Thạc sĩ: 10x / 20x
✔️ Cấp độ tối đa Thông thường / Thạc sĩ: 400/650
✔️ Thị trường web: Mua, Bán, Thương mại
✔️ Trong game: Antihack, Offstore, Offlevel
✔️ Chế độ hiệu suất thấp: Nút F9
✔️ Kết nối tối đa trên 1 máy tính: 3
✔️ Bản đồ không PvP: Aida 1 - 2, Karutan 1 - 2
✔️ Tăng Exp ở mọi cấp BC, DS: + 20%
✔️ Cơ hội rơi vật phẩm Cổ đại trong BC (3-7)
✔️ Cơ hội thả lửa Condor trong DS (3-7)
✔️ Minimap (TAB) để xem Vị trí điểm
✔️ Quái vật và sức mạnh Boss nguyên bản + Điều chỉnh
✔️ PvP / PvM Original + Balanced

Còn nhiều điều khác để bạn tự khám phá

Trang web: www.DiamondMu.com
300 tín dụng MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người! Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi!

Bạn phải thử máy chủ được cấu hình chuyên nghiệp độc đáo tuyệt vời của chúng tôi và bạn sẽ không bao giờ muốn chơi các máy chủ khác. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra nhiều hướng dẫn chơi trò chơi dễ đọc của chúng tôi để bạn luôn biết những mẹo và thủ thuật hay nhất.


Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook