MUMOIRA PC
mu moi ra SS6
MU Mới ra
MU HÀ NỘI
MU MIỀN NAM
Play MU

[AwakeMu.Com] - Season 15 - Professional Anti-Hack - Brand New Start!

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 15
Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 35 %
Alpha test: 13:10 - 26/7/2021
Open beta: 14:15 - 28/7/2021
Tải Game Đăng ký tài khoản

- Professional Anti-Hack system - Professional game Launcher - Exclusive Quest System - Exclusive New Jewels - Max 3 Connections per 1 IP

We are pleased to announce that the opening date of Awake MU server X500 is going to be on July 28! FREEBIES Event 600 Credits for free!

 

Basic info about the server:

- Version: Season 15 Pro

- Regular Experience: 500x

- Master Experience: 1000x

- Maximum Level: 400

- Maximum Master Level: 800

- Maximum stats: 32767

 

Additional info about server:

- Professional Anti-Hack system

- Professional game Launcher

- Exclusive Quest System

- Exclusive New Jewels

- Max 3 Connections per 1 IP

- Low Performance Mode: Button F9

- Available Offlevel (limited max time)

- Available Offstore (only Loren Market map)

- Non PvP Maps: Aida 1,2 | Karutan 1,2 | DD 1

 

????Unique Resets, Grand Resets System:

- After Reset: Stats Stay

- After Grand Reset: Stats Clear + Free Points

- Max Resets: 20, Max Grand Resets: 20

- Experience decrease each Grand Reset

- Free Wcoins each Reset and Grand Reset

 

Tải game ngay: https://www.awakemu.com/downloads

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook