Mu mới ra PC MUTRUYENKY.VN
Mumoira GAME MU VIET
Mu mới ra ss6 Muanhhung.net
MU NUOC NGOAI
Mu Mới Ra PC MUHANOI-SS2.COM
mumoira ss2 muonliness2.com
WARMU VN
WARMU ONLINE

❤️ [AwakeMu.Com] - S15 - X150 - New Start - High Online! ❤️

Lãnh thổ: MU Việt Nam
Phiên bản MU: Season 15
Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
Hình thức chơi: Reset
Drop đồ: 35 %
Alpha test: 16:00 - 24/1/2022
Open beta: 19:00 - 25/1/2022
Tải Game Đăng ký tài khoản

🎁 FREEBIES Event 500 Credits for free! ❤️- Professional Anti-Hack system - Exclusive Quest System - Max 3 Connections per 1 IP

🎁 FREEBIES Event 500 Credits for free!

🔷Basic info about the server:
- Version: Season 15 Pro
- Regular Experience: 150x
- Master Experience: 300x
- Maximum Level: 400
- Maximum Master Level: 800
- Maximum stats: 32767

🔷Additional info about server:
- Professional Anti-Hack system
- Professional game Launcher
- Exclusive Quest System
- Exclusive New Jewels
- Max 3 Connections per 1 IP
- Low Performance Mode: Button F9
- Available Offlevel (limited max time)
- Available Offstore (only Loren Market map)
- Non PvP Maps: Aida 1,2 | Karutan 1,2 | DD 1

🔷Reset, grand reset info:
- Reset [1-10]: Free stat points: 1000, Experience rate: 150x
- Reset [11-20]: Free stat points: 850, Experience rate: 125x
- Reset [21-30]: Free stat points: 700, Experience rate: 100x
- Reset [31-40]: Free stat points: 550, Experience rate: 75x
- Reset [41-50]: Free stat points: 400, Experience rate: 50x

Bạn có thắc mắc ? hãy để lại bình luận bên dưới!
chat facebook